Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Ewa Kościałkowska-Okońska
st. wykładowca
Pracownia Przekładoznawstwa, Katedra Filologii Angielskiej

pokój: C.3.23
tel.: +48-56-611-3700
fax: +48-56-611-3556
e-mail: ewako@umk.pl

Terminy konsultacji:
dyżur 19.06 przesunięty na godz. 13.00 do 14.30
dyżur 25.06 od 10.00-11.30 (AB 2.14)
dyżur 03.07 od 10.00-11.30 (C 3.23)

Bibliografia