Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Agata Domachowska
adiunkt
Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie, Katedra Bałkanistyki

e-mail: a.domachowska@umk.pl


Bibliografia