Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Aneta Pawlak
adiunkt
Katedra Italianistyki

pokój: C.3.39
tel.: +48-56-611-3585
e-mail: anetapawlak@umk.pl

Zainteresowania:
- językoznawstwo ogólne
- dydaktyka języka hiszpańskiego
- gramatyka kontrastywna


Terminy konsultacji:
Letnia sesja egzaminacyjna 2018/2019

Środa, 3.07., godz. 15:00-16:30

Pokój C 3.38
Tel. do pok. C 3.39: 56-611-35-85
e-mail: anetapawlak@umk.pl

Bibliografia