Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Justyna Kasza
adiunkt
Zakład Japonistyki

pokój: C 3.38
tel.: +48-56-611-35-75
e-mail: jwkasza@umk.pl
www: https://torun-pl.academia.edu/JustynaWeronikaKasza

Zainteresowania:
-współczesna literatura japońska
-twórczość Endō Shūsaku
-formy pisarstwa autobiograficznego i problem podmiotowości w literaturze japońskiej
-recepcja literatury francuskiej w Japonii
-metodologia badań nad literaturą w perspektywie interkulturowej i interdyscyplinarnej
-world/global literature
-hermeneutyka translacji (P. Ricoeura)
-proces formowania się kanonu literackiego w rozmaitych kontekstach kulturowych i geopolitycznych
-bilingwizm i wielojęzyczność w literaturze japońskiej


Terminy konsultacji:
1. Piątek 14 czerwca od 15:00-15:50
2. Poniedziałek 17 czerwca 15:00-16:30
3. Wtorek 18 czerwca 15:00-15:50.
4. Poniedziałek 24 czerwca 12:30-13:30
5. Środa 3 lipca 12:30-13:30

urlop: 15 lipca-29 lipca
urlop: 20 wrzesnia-26 wrzesnia

Konsultacje mailowe: jwkasza@umk.pl i jwkasza1@gmail.com
Konsultacje przez Skype: jwkasza12


Bibliografia