Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Tatiana Zinowjewadr Tatiana Zinowjewa
st. wykładowca
Pracownia Glottodydaktyki, Katedra Filologii Słowiańskiej

pokój: 316A
tel.: +48-56-611-3605
e-mail: Tatiana.Zinovyeva@umk.pl
www: https://www.fil.umk.pl/kfs/pracownicy-katedry-filologii-slowianskiej/?id=7645920

Zainteresowania:
koordynator kierunkowy programu ERASMUS+

Terminy konsultacji:
semestr letni 2018/19:
czwartki, godz. 11.30-13.00, pok. 316 Collegium Maius
Urlop: 11.07.2019 - 31.08.2019 r.
dyżury we wrześniu 2019 r.:
03.09, godz. 10.00-12.00, sala 219 (egzamin pisemny PNJR + kolokwium dla lektoratu)
04.09, godz. 12.00-13.30, sala 312 (egzamin ustny PNJR)
12.09, godz. 11.30-13.00, sala 312 (egzamin ustny PNJR)
19.09, godz. 11.30-13.00, pok.316

Bibliografia