Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Mikołajewska
adiunkt
Zakład Literatury i Kultury Dawnej, Katedra Filologii Germańskiej

pokój: C 3.16
tel.: 611-35-63
e-mail: nanett@umk.pl
www: https://www.fil.umk.pl/kfg/kierownictwo/dr-anna-mikolajewska/

Zainteresowania:
historia komunikacji społecznej Prus Królewskich i Książęcych
stosunki wyznaniowe w Prusach do roku 1772
historia historiografii, wczesnonowożytna historiografia kościelna, piśmiennictwo polemiczne, druki ulotne, początki prasy na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów


Terminy konsultacji:
Informacje o praktykach studenckich: /praktyki-i-staze/praktyki-studenckie/

Coll. Hum. ul. Bojarskiego 1 pokój C 3.16
dyżury w sesji letniej i przerwie semestralnej
18 czerwca dyżur nie odbywa się (realizowane są zajęcia przewidziane w planie na piątek)
kolejne dyżury: 19 czerwca 9.00-10.00, 27 czerwca 11.30-13.00
Uwaga: 4 lipca w związku z udziałem w egzaminach dyplomowych przenoszę dyżur na 13.00-14.30.
8 lipca - 31 sierpnia urlop (w pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy)
5, 12, 16, 26 września 11.30-13.00

Bibliografia