Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski
profesor zwyczajny
Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, Instytut Literatury Polskiej

pokój: 216a
tel.: +48-56-611-3542
e-mail: mistrzy@umk.pl


Bibliografia