Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Alicja Brusewicz
st. wykładowca
Katedra Filologii Klasycznej

pokój: 303a
tel.: +48-56-611-3570
e-mail: albrus@umk.pl


Bibliografia