Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Iwona Kotelnicka-Grzybowska
st. wykładowca
Zakład Germanistyki Interkulturowej, Katedra Filologii Germańskiej

pokój: C 3.08
tel.: +48-56-611-3706
e-mail: kotelnic@umk.pl


Bibliografia