Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Ariadna Strugielska
adiunkt
Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego, Katedra Filologii Angielskiej

pokój: C.3.25
tel.: +48-56-611-3780
e-mail: ariadnas@umk.pl

Terminy konsultacji:
środa 3.07.2019: 10-11.30
środa 10.07.2019:13-14.30

Kolejne konsultacje: środa 18.09.2019: 9-10.30
TEST POPRAWKOWY Z GRAMATYKI OPISOWEJ: środa 18.09.2019: 10.30-11.30 (spotykamy się przed moim gabinetem)

Bibliografia