Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Joanna Marek
st. wykładowca
Pracownia Glottodydaktyki, Katedra Filologii Słowiańskiej

pokój: 316A
tel.: +48-56-611-3608
e-mail: petra@umk.pl


Bibliografia