Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Monika Linke-Ratuszny
adiunkt
Pracownia Przekładoznawstwa, Katedra Filologii Angielskiej

pokój: C.3.22
tel.: +48-56-611-3701
fax: +48-56-611-3556
e-mail: monlin@umk.pl


Bibliografia