Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Gęsickadr hab. Anna Gęsicka
adiunkt
Zakład Literatur Romańskich, Katedra Filologii Romańskiej

pokój: C.3.43
tel.: +48-56-611-3695
e-mail: ages@umk.pl
www: https://www.fil.umk.pl/kfr/1783-2/?id=3107350

Zainteresowania:
Literatura i kultura francuskiego średniowiecza. Obszary tematyczne: starość i śmierć; erotyzm/seksualność; wolna wola/wybór; mediewalizm; intertekstualność; semiotyka.

Terminy konsultacji:
Dyżur w czasie wakacji: środa godz. 12.00-13.30, p. C 3.43

Urlop 10 VII - 29 VIII
Bibliografia