Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
profesor nadzwyczajny
Zakład Literatury i Kultury XIX i XX wieku, Katedra Filologii Germańskiej

pokój: C 3.10
tel.: +48-56-611-3704
e-mail: towasz@umk.pl


Bibliografia