Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Alexander Jakovljević
st. wykładowca
Zakład Literatury i Kultury XIX i XX wieku, Katedra Filologii Germańskiej

pokój: C 3.12, C 3.17
tel.: +48 56-611-3559
e-mail: jakovljevica@umk.pl

Lektor DAAD

 
Bibliografia