Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Paulina Abriszewska
adiunkt
Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu, Instytut Literatury Polskiej

pokój: 208
tel.: +48-56-611-3536
e-mail: pabrisz@umk.pl

Terminy konsultacji:
Najbliższe terminy konsultacji w czasie przerwy semestralnej:
18 czerwca, godzina 13.30-14.45, sala 208
26 czerwca, godzina 9.00-10.30
3 lipca, godzina 12.00-13.00

Bibliografia