Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Edyta Lorek-Jezińska
adiunkt
Zakład Kultury Anglojęzycznej, Katedra Filologii Angielskiej

pokój: C.3.27
tel.: +48-56-611-3698
e-mail: lorek@umk.pl

Terminy konsultacji:
w czasie sesji egzaminacyjnej i w lipcu (do 17.07.2019):
środy 9:00-10:30
wyjątkowo 26 czerwca od 9:00 do 10:00 (oraz po egzaminie)

wrzesień/September:
środa/Wednesday 9:00-10:30
Bibliografia