Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Klentak-Zabłocka
adiunkt
Zakład Germanistyki Interkulturowej, Katedra Filologii Germańskiej

pokój: C 3.14
tel.: +48-56-611-3560
fax: +48 56-611-3709
e-mail: klentak@umk.pl

Terminy konsultacji:
Terminy dyżurów w lipcu 2019 r. (pokój C.3.14):
4.07., godz. 9.00-10.00 (następnie udział w egzaminach dyplomowych)
10.07., godz. 10.00-11.30
17.07., godz. 10.00-11.30
25.07., godz. 10.00-11.30

Bibliografia