Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Graszek-Tańska
st. wykładowca
Pracownia Glottodydaktyki, Katedra Filologii Słowiańskiej

pokój: 316
tel.: +48-56-611-3606
e-mail: agtanska@umk.pl

Zainteresowania:
Praktyczna nauka języka rosyjskiego jako obcego

Terminy konsultacji:
p. 316 Collegium Maius

wakacje 2018/19: 02.07 09.07, 10.09, 17.09, 24.09

wtorek: 11:30 - 13:00


Bibliografia