Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr Adam Bednarczyk
adiunkt
Zakład Japonistyki

pokój: C.3.52
tel.: +48-56-611-3690
e-mail: a_bed@umk.pl
www: https://torun-pl.academia.edu/AdamBednarczyk

Zainteresowania:
― klasyczna literatura japońska (głównie nikki, kikō, monogatari)
― kultura dworska i jej percepcja w późniejszych wiekach
― wpływ literatury chińskiej na średniow. literaturę japońską
― japońska kultura ludyczna (formy monoawase; tradycyjne gry i zabawy japońskie oraz ich recepcja)
― korelacje między tekstem i obrazem w dawnej kulturze japońskiej
― estetyka japońska (kategorie estetyczne i ich wpływ na dawną literaturę)
― relacje kulturalne dwór-shogunat w średniowieczuBibliografia