Pracownicy - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Arleta Szulc
adiunkt
Zakład Komparystyki Słowiańskiej, Katedra Filologii Słowiańskiej

pokój: 318
tel.: +48-56-611-3521
e-mail: letty@umk.pl

Zainteresowania:
językoznawstwo diachroniczne; paleoslawistyka; piśmiennictwo dawnych Słowian, głównie przekładowe, w tym przede wszystkim (s)cs. translacje Biblii [zależność między przekładem a oryginałem/źródłem (wzorcem); warstwy leksykalna i gramatyczna; tło historyczno-kulturowe; rozczłonkowanie strukturalne; wykorzystanie liturgiczne i pozaliturgiczne]; motywy biblijne w literaturach słowiańskich

Terminy konsultacji:
W lipcu i we wrześniu:
09.07., godz. 10.30-12.30
23.07., godz. 10.30-12.00
10.09., godz. 10.30-12.00
17.09., godz. 12.00-13.00

Urlop:
01.08.-04.09., 12.09.-16.09., 18.09.-30.09.
Bibliografia