KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Konkursy

  1. Konkurs Dziekana Wydziału Filologicznego UMK w zakresie tłumaczenia i korekty językowej artykułów naukowych i wniosków grantowych
  2. Konkurs na najlepszą pracę magisterską i najlepszą pracę licencjacką
  3. Zapytanie ofertowe – przedmiotem zamówienia jest przetłumaczenie na język angielski monografii pt. Ewolucja języka: W stronę hipotez gesturalnych autorstwa dra hab. Przemysława Żywiczyńskiego, prof. UMK oraz dra Sławomira Wacewicza: