KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
fax: +48 56 611 3507
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Jednostki Wydziału

Instytut Języka Polskiego
Instytut Literatury Polskiej

Katedra Filologii Angielskiej
Katedra Bałkanistyki
Katedra Filologii Germańskiej
Katedra Filologii Klasycznej
Katedra Filologii Romańskiej
Katedra Filologii Słowiańskiej
Katedra Kulturoznawstwa
Katedra Italianistyki

Zakład Japonistyki

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Centrum Badań Kanadyjskich
Centrum Badań Australijskich
Centrum Badań nad Ewolucją Języka
Centrum Języka i Kultury Chińskiej
Centrum Badań Kitabistycznych

Pracownia Badań Kultury i Literatury Dziecięco-Młodzieżowej
Pracownia Języka i Kultury Arabskiej
Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej
Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie