KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Administracja


DZIEKANAT
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń


KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr Zofia Wójcik

tel. +48 56 611-35-11, p. 117
e-mail: zwojcik@umk.pl


ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIEKANATU
mgr Magdalena Kaczorowska

tel. +48 56 611-35-17, p. 116
e-mail: miriam@umk.pl


mgr Agnieszka Czyżewska
tel. +48 56 611-35-16, p. 114
e-mail: ajka@umk.pl


dr Dominika Dźwinel
tel. +4856 611-35-19, p. 115
e-mail: d.dzwinel@umk.pl


mgr Lidia Gronowska – ZWOLNIENIE LEKARSKIE


mgr Justyna Jezierska

tel. +48 56 611-35-35, p. 213
e-mail: justynaj@umk.pl


mgr Aleksandra Jurzysta
tel. +48 56 611-35-12, p. 118B
e-mail: aleksandra.jurzysta@umk.pl


mgr Magdalena Kaczorowska
tel. +48 56 611-35-17, p. 116
e-mail: miriam@umk.pl


mgr Ewa Król
tel. +48 56 611-35-20, p. 116
e-mail: Ewa.Krol@umk.pl


mgr Joanna Nolka
tel. +48 56 611-37-83, p. 408
e-mail: joannano@umk.pl


mgr Anna Osielska
tel. +48 56 611-35-25, p. 120
e-mail: Anna.Osielska@umk.pl


mgr Elżbieta Pieczątkiewicz
tel. +48 56 611-35-15, p. 120
e-mail: radpiecz@umk.pl


mgr Hanna Samulska
tel. +48 56 611-35-14, p. 115
e-mail: hsamulska@umk.pl


p. 114
e-mail: do końca sierpnia 2019 r. prosimy o kontakt pod adresem Dziekanat_WF@umk.pl


mgr Hanna Wenta
tel. +48 56 611-35-06, p. 118C
e-mail: hwenta@umk.pl


Godziny otwarcia dla studentów

Dziekanat studiów stacjonarnych:

poniedziałek – 8.00-13.00
wtorek – nieczynny
środa – 8.00-13.00
czwartek – 9.30-14.30
piątek – 8.00-13.00

Dziekanat studiów niestacjonarnych:

poniedziałek – 8.00-13.00
wtorek – nieczynny
środa – 8.00-13.00
czwartek – 9.30-14.30
piątek – 8.00-13.00

sobota – w wybranych terminach zjazdów filologii angielskiej w Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, pokój C.3.05:


SEKRETARIATY

Instytut Języka Polskiego, Katedra Filologii Słowiańskiej, Katedra Bałkanistyki
mgr Joanna Nolka
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-37-83, fax. +48 56 611-37-81, p. 408
e-mail: ijp@umk.pl

Instytut Literatury Polskiej, Katedra Kulturoznawstwa, Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej, Pracownia Badań Kultury i Literatury Dziecięco-
-Młodzieżowej, Centrum Języka i Kultury Chińskiej

mgr Justyna Jezierska
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel./fax. +48 56 611-35-35, p. 213
e-mail: filpol@umk.pl

Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej
mgr Anna Osielska
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-35-25, p. 120
e-mail: filklas@umk.pl

Katedra Filologii Angielskiej, Katedra Filologii Germańskiej, Katedra Italianistyki, Katedra Filologii Romańskiej, Zakład Japonistyki, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, Centrum Badań Australijskich, Centrum Badań Kanadyjskich
mgr Marianna Piontek
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-35-55, fax. +48 56 611-35-56, p. C.3.05
e-mail: neofilologia@umk.pl
Grażyna Kotłowska
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-35-65, fax. +48 56 611-37-09, p. C.3.04
e-mail: neofilologia@umk.pl


Zespół Administracyjno-Gospodarczy

kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego
mgr Piotr Prusaczyk
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-35-00,  p. 118A
e-mail: prus@umk.pl

Barbara Sulkowska
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel./fax. +48 56 611-35-05, p. 118A
e-mail: basik@umk.pl