KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Nabór do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych "Academia Artium Humaniorum"

obrazek:

Na UMK, zgodnie z przyjętym Statutem, zostały powołane cztery interdyscyplinarne szkoły doktorskie: Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych, Nauk Społecznych oraz Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Interdyscyplinarne szkoły doktorskie są elementem nowego systemu kształcenia doktorantów wprowadzonego przez reformę nauki i szkolnictwa wyższego. Zastąpią one dotychczasowe studia doktoranckie (III stopnia) prowadzone na poszczególnych wydziałach.

Szkoła Doktorska "Academia Artium Humaniorum" będzie kształciła doktorantów w dziedzinach nauk humanistycznych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki, dla dyscyplin: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki teologiczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Uchwała Nr 64 Senatu UMK z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia ramowych programów kształcenia w szkołach doktorskich

Uchwała Nr 66 Senatu UMK z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK w Toruniu

Efekty kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych

Szczegółowe warunki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK w Toruniu na rok akademicki 2019/2020

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych w roku akademickim 2019/2020

Więcej informacji

pozostałe wiadomości