KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” na rok akademicki 2019/2020

obrazek:

Ruszyła rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” na rok akademicki 2019/2020

 

Kandydaci przyjęci w roku akademickim 2019/2020 nie będą objęci finansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER. Przewidzianych jest 5 miejsc stypendialnych niefinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz nielimitowana ilość miejsc dla kandydatów realizujących projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych, pod warunkiem, że źródła te gwarantują wypłacanie stypendiów przez 4 lata kształcenia. Kandydaci mogą być przyjmowani także na wniosek przewodniczących rad dyscyplin, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana, jeżeli właściwy wydział zagwarantuje stypendium dla kandydata do czasu uzyskania finansowania ze środków zewnętrznych.

Do 30 czerwca 2019 r. wszyscy zainteresowani promotorstwem mogą składać propozycje projektów doktorskich dla kandydatów przyjmowanych w ramach 5 miejsc stypendialnych. Anglojęzyczne wnioski powinny zawierać następujące elementy:

  1. opis projektu (maksymalnie 1 strona A4);
  2. informację o realizowanych w ciągu ostatnich 4 lat projektach badawczych, bibliometrię, aktualną wartość Field Weighted Citation Impact, informację o współpracy zagranicznej, 4 najważniejsze prace naukowe opublikowane w ciągu ostatnich 4 lat;
  3. deklarację udziału w projekcie doktorskim zagranicznego promotora;
  4. deklarację o możliwości wykonania projektu w ciągu 4 lat wraz ze wskazaniem źródła finansowania projektu i możliwości odbywania 3 miesięcznego stażu zagranicznego doktoranta.

Dokładne terminy związane z rekrutacją będą ogłoszone w najbliższych dniach na stronie „Academii Copernicana” (https://www.ac.umk.pl/).

pozostałe wiadomości