KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Powrót Wydziału Humanistycznego po dwudziestu latach

obrazek:

Wydział Filologiczny jako jednostka występująca pod tą nazwą jest jednym z najmłodszych wydziałów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Powstał 1 września 1999 roku na podstawie uchwały Senatu UMK z dnia 26 stycznia 1999 o podziale Wydziału Humanistycznego na dwa Wydziały: Filologiczny i Humanistyczny.

Od 1 października 2019 roku zmienią się nazwy niektórych wydziałów działających w toruńskiej części UMK. I tak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, w skład którego wejdzie Centrum Weterynarii, będzie nosił nazwę Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynarii, a Wydział Nauk o Ziemi będzie Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Filologiczny zmieni nazwę na Wydział Humanistyczny, a dotychczasowy Wydział Humanistyczny po połączeniu z Wydziałem Nauk Pedagogicznych stanie się Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości