KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Sukces naukowy dr hab. Anny Branach-Kallas, prof. UMK, dr. hab. Przemysława Żywiczyńskiego, prof. UMK i dr. Sławomira Wacewicza

obrazek:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że pierwszy nabór wniosków w Programie im. Bekkera został rozstrzygnięty. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 156 najlepszych Wnioskodawców, są wśród nich pracownicy Katedry Filologii Angielskiej UMK: dr hab. dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK i dr Sławomir Wacewicz.

Serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości