KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Pomoc materialna


Studenci Wydziału Filologicznego UMK mają możliwość ubiegania się o:

Koordynatorzy wniosków o stypendium socjalne, specjalne i zapomogi:

Terminy otwarcia generatora wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi w roku akademickim 2018/2019

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej na UMK

UWAGA!!!

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni niż UMK, mogą na I roku studiów II stopnia ubiegać się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W tym celu zobowiązani są do dostarczenia do odpowiedniego dziekanatu zaświadczenia o średniej ocen pozytywnych i negatywnych za III rok studiów I stopnia.