KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Lektoraty i plany zajęć


Plany zajęć w semestrze letnim 2018/2019

UWAGA! Wersje planów mogą ulec zmianie. Proszę na bieżąco sprawdzać pojawiające się aktualizacje.


Plan lektoratów i zajęć pedagogicznych w semestrze letnim 2018/2019 – aktualizacja 1.03.2019 r.


Zarządzenia dotyczące lektoratów

Zarządzenie Dziekana nr 3/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu;

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 3/2014: Wykaz certyfikatów, na podstawie których student może ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach lektoratu języka obcego;

Zarządzenie Dziekana nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu.

Zasady egzaminu zwalniającego z lektoratu języka angielskiego;

Wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu zwalniającego z lektoratu.