Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

ERASMUS+


Koordynatorzy programu ERASMUS+ na Wydziale Filologicznym:

Koordynator wydziałowy
dr Jarosław Hetman
e-mail: jarekhetman@umk.pl
tel. (+48 56) 611-36-99

dr Marcin Skibicki (filologia romańska)
e-mail: skibicki@umk.pl
tel. (+48 56) 611-35-71

dr hab. Ariadna Strugielska (filologia angielska)
e-mail: ariadnas@umk.pl
tel. (+48 56) 611-37-03

dr hab. Monika Tokarzewska (filologia germańska)
e-mail: monikat@umk.pl
tel. (+48 56) 611-37-06

dr Katarzyna Rogalska-Chodecka (filologia włoska)
e-mail: kasia@umk.pl
tel. (+48 56) 611-35-22

dr hab. Marzenna Cyzman (filologia polska, lingwistyka praktyczna i copywriting)
e-mail: mcyzman@umk.pl
te. (+48 56) 611-35-13

dr Adrian Mianecki (kulturoznawstwo)
e-mail: mianecki@umk.pl
tel. (+48 56) 611-35-28

dr Tatiana Zinowjewa (filologia rosyjska)
e-mail: Tatiana.Zinovyeva@umk.pl
tel. (+48 56) 611-36-02

dr Artur Karasiński (filologia bałkańska)
e-mail: akarasinski@umk.pl
tel. (+48 56) 611-36-07

dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK (filologia klasyczna, wiedza o kulturze śródziemnomorskiej)
e-mail: bawianus@umk.pl
tel. (+48 56) 611-35-66


ERASMUS+

Dział Współpracy Międzynarodowej

Wykaz uczelni partnerskich