Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

E-mail: komparatystyka@umk.pl, tel. +48 56 611 35 31, tel./fax +48 56 611 35 35

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik Pracowni:
Dr hab. Marcin Wołk (Instytut Literatury Polskiej)
E-mail: wolkmarc@umk.pl
Strony www: https://www.fil.umk.pl/ilp/pracownicy/?id=2546720
https://umk.academia.edu/MarcinWolk
Konsultacje:
piątek, godz. 11.30-13.00, Collegium Maius, pok. 211

Opiekunka I roku komparatystyki literacko-kulturowej:
Dr Paulina Abriszewska (Instytut Literatury Polskiej)
E-mail: pabrisz@umk.pl

Strona www: https://www.fil.umk.pl/ilp/pracownicy/?id=21033700
Konsultacje:
piątek 11.30-12-30, Coll. Maius, pok. 208

Dr Rafał Toczko (Katedra Filologii Klasycznej)
http://torun-pl.academia.edu/RafalToczko
E-mail: raftocz@umk.pl
Konsultacje:
poniedziałek, godz. 13.15-14.45, Coll. Maius, pok. 302a

Dr Adam Kola (Katedra Filologii Bałkańskiej)
E-mail: adamkola@umk.pl
http://torun-pl.academia.edu/AdamFKola
Konsultacje:
poniedziałki w godz. 9:00-10:00, Coll. Maius, pok. 401a

Dr hab. Piotr Sadkowski (Katedra Filologii Romańskiej)
E-mail: Piotr.Sadkowski@umk.pl
http://www.home.umk.pl/~kfrwww/dr-hab-piotr-sadkowski/
Konsultacje:
wtorki, godz. 18.30-20.00, Collegium Humanisticum, C.3.42

Dr Monika Tokarzewska (Katedra Filologii Germańskiej)
E-mail: monikat@umk.pl
http://www.ger.umk.pl/index.php/pracownicy/zakad-germanistyki-interkulturowej/101-dr-monika-tokarzewska
Konsultacje:
piątek, godz. 18.30-20.00, Collegium Humanisticum, sala C.3.08