Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

E-mail: komparatystyka@umk.pl, tel. +48 56 611 35 31, tel./fax +48 56 611 35 35

zdjęcie nagłówkowe

Plan zajęć obowiązujący na I i II roku komparatystyki literacko-kulturowej w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Rok I

Metody pracy naukowej, dr hab. Marcin Wołk – czwartek, godz. 9.45-11.15, s. 207

Metodologia badań porównawczych, dr Paulina Abriszewska, dr hab. Dariusz Pniewski – piątek, 9.45-11.15, s. 207

Wstęp do wiedzy o literaturze, dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK, dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska – piątek, 11.30-13.00, s. 207

Arcydzieła literatury, dr Rafał Toczko, dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK – piątek, godz. 13.15-14.45, s. 207

Warsztaty komparatystyczne, dr hab. Danuta Kowalewska, prof UMK, dr Rafał Toczko – piątek, godz. 15.00-16.30, s. 207

Academic English in multicultural perspectives (przedmiot fakultatywny), dr Grzegorz Koneczniak, wtorek, 9.45 i czwartek, 8.00

Rok II

Warsztaty komparatystyczne, dr hab. Dariusz Pniewski, dr Paulina Abriszewska – piątek, godz. 9.45-11.15, s. 208

Arcydzieła literatury, dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, dr hab. Marcin Wołk – piątek, 11.30-13.00, s. 113

Komparatystyka, dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, dr Adam Kola – piątek, 13.15-14.45, s. 211

Academic English in multicultural perspectives (przedmiot fakultatywny), dr Grzegorz Koneczniak, wtorek, 9.45 i czwartek, 8.00