Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
fax: +48 56 611 3507
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Publikacje pracowników

Bogowie i ludzie. Współczesna religijność w Azji Południowo-Wschodniej
Sylwia Gil, Adrian Mianecki (red.)


Ciało – płeć – kultura
Krzysztof Obremski


Conflicting discourses, competing memories: Commemorating The First World War
Anna Branach-Kallas, Natalia Sabiniarz, Nelly Strehlau (red.)


Correspondences and Contrast in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies
Katarzyna Piątkowska, Ewa Kościałkowska-Okońska (red.)


Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne
Maciej Wróblewski


Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 3: Teoria – praktyka – perspektywy
Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz (red.)


Doświadczenie komunizmu – pamięć i język
Piotr Zemszał, Rigels Halili, Michał Głuszkowski


Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy. The didactics of teaching arabic. Theory – practice – perspectives
Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.)


Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych
Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.)


Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie receptywnych sprawności językowych
Barbara Michalak-Pikulska, Magdalena Lewicka (red.)


“Eawase” in Early Modern Period Eawase. “Eawase” w okresie nowożytnym. Kinsei no eawase
Adam Bednarczyk


Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza
Jolanta Brzykcy


Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych
Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz


Folklor – tradycja i współczesność
Roksana Sitniewska, Elwira Wilczyńska, Violetta Wróblewska (red.)


Hauntology and Intertextuality in Contemporary British Drama by Women Playwrights
Edyta Lorek-Jezińska


Il ritorno di Proserpina, Hotel Minerva. Dalle “Novelle Italiane”. Jarosław Iwaszkiewicz
Cezary Bronowski (tłum.)


Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku
Bogdan Burdziej


Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej
Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski (red.)


Kilka uwag o bajkach
Witold Stefański


Komizm w literaturze. Studia w perspektywie komunikacyjnej
Aleksander Główczewski


Kraszewski. Poeta i światy. W 200. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza
Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz (red.)


Kultura studencka. Z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Violetta Wróblewska


Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych
Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Andrzej Moroz (red.)


Listy do redaktorów “Wiadomości”. Zygmunt Haupt
Wacław Lewandowski (red.)


Literatura i maszyna
Maciej Wróblewski


Między oralnością a literackością. Proza wiejska Adolfa Dygasińskiego
Mirosława Radowska-Lisak


Między wolą a niewolą. Problem wyboru w krótkich narracjach francuskiej literatury dwornej XII i XIII wieku
Anna Gęsicka


Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa
Krzysztof Trojanowski


Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem
Dariusz Brzostek


Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców
Piotr Grochowski (red.)


Nie-Boska komedia. Wydanie krytyczne pierwodruku z 1835 roku
Zygmunt Krasiński, Magdalena Bizior-Dombrowska, oprac.


Nieznośna płynność rzeczy. Dyskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia
Marzenna Cyzman


Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie
Anna Branach-Kallas (red.)


Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III
Emilia Kubicka, Aleksandra Walkiewicz


O atletyce. Filostratos Flawiusz
Marian Szarmach (tłum.)


O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej
Damian Kaja, Maciej Wróblewski (red.)


Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości
Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja (red.)


Od filologii do antropologii
Aleksander Madyda


“Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci
Violetta Wróblewska


Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców
Leszek Żyliński


“Omawiacze, laurkodawcy”, publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach “Wiadomości” w latach 1946-1956
Rafał Moczkodan


Orient w literaturze. Literatura w Oriencie. Spotkania. Tom 1
Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)


Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością. Tom 2
Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.)


Pirandello e Gombrowicz. La Presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani
Karol Karp


Podręcznik języka bułgarskiego dla polskich studentów, część 1
Viara Maldjieva, Nikola Topouzov


Podręcznik języka bułgarskiego dla polskich studentów + Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla polskich studentów
Nikola Topouzov, Ianka Mihaylova, Viara Maldijeva


Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza
Joanna Walewska


Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych
Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Miłosz Markocki (red.)


Pragmalinguistique pour le discours publicitaire. Approche comparative franco-polonaise
Marcin Skibicki


Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka
Iwona Kaproń-Charzyńska


Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla Polaków
Viara Maldjieva


Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla polskich studentów, część 2
Viara Maldjieva


Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej
Joanna Kulwicka-Kamińska


Przysłówki reprezentujące pojęcie “granicy” we współczesnym języku polskim
Emilia Kubicka


Przywłaszczenie i strata. Romantyczne transfiguracje Jezusa
Dariusz Pniewski


(Re)wizje historii w dyskursie i literaturze
Dorota Guttfeld, Agnieszka Sowińska, Monika Linke-Ratuszny (red.)


Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym
Magdalena Bizior-Dombrowska


Rosja w dialogu kultur, tom 1
Katarzyna Dembska, Michał Głuszkowski (red.)


Rosja w dialogu kultur, tom 2
Bożena Żejmo (red.)


Rosso, giallo, blu. Un’analisi etnolinguistica sui colori primari in italiano e in polacco in prospettiva sincronica e diacronica
Sylwia Skuza


Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów
Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Magdalena Grupa, Stefan Grzybowski, Adam Jaskólski, Michał Głuszkowski


Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko)
Jerzy Smulski


Sandhi w językach słowiańskich
Anna Cychnerska (red.)


Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe
Ewa Nowicka, Michał Głuszkowski (red.)


Socjologia w badaniach dwujęzyczności
Michał Głuszkowski


Spectres of men. Masculinity, Crisis and British Literature
Katarzyna Więckowska


Staropolska melopoesis. Słowo i muzyka w poezji polskiej 1600-1750 wobec refleksji teoretycznej
Małgorzata Lisecka


Studia językoznawcze
Witold Stefański


Studium nad Kirishitan shomono (dawnej własności Higashiego Tojiro;) ze szczególnym uwzględnieniem związków z kaznodziejstwem
Małgorzata Sobczyk


Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media
Maciej Wróblewski, Elżbieta Kruszyńska, Aleksandra Szwagrzyk (red.)


Świat idei i lektur – twórczość Karola Irzykowskiego
Hanna Ratuszna (red.)


Teatr wśród mediów
Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszek (red.)


The Beautiful and the Doomed: Essays on Literary Value
Mirosława Buchholtz


“Translatoris vestigia”. Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy “Orestei” Ajschylosa
Barbara Bibik


“Trwam, jestem, czuję cudnej zgody sprzeczność” – o twórczości Maryli Czerkawskiej
Hanna Ratuszna


Unita, d’Italia. Letteratura lingua cultura didattica
Karol Karp (red.)


Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej
Anna Branach-Kallas


Verba et imagines Iaponiae. Księga dedykowana pamięci Profesora Romana S. Ingardena (1920-2011). Nowe trendy i kierunki badań w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adam Bednarczyk, Marcelina Leśniczak, Wojciech Nowak (red.)


W cieniu przodków. Obrzędy społeczności Indonezji i Birmy
Adrian Mianecki (red.)


Wizerunki medialne polityków: Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski
Krzysztof Obremski


Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów
Bartłomiej Oleszek, Marzenna Wiśniewska (red.)


Współdziałanie podsystemów w strukturze języka. Frajzyngier, Zygmunt i Erin Shay
Piotr Sobotka (tłum.)


W więzieniu systemu. Ferdynand de Saussure a teoria literatury
Anna Skubaczewska-Pniewska


Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna
Sebastian Żurowski


Zygmunt Krasiński – KOMPLET TOMÓW
Mirosław Strzyżewski, Agnieszka Markuszewska, Magdalena Bizior-Dombrowska (red.)


Zagadka syren. Filologa peregrynacje od antyku po współczesność
Włodzimierz Appel


Xenia Toruniensia XIII. Hellenika
Włodzimierz Appel (red.)