KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
fax: +48 56 611 3507
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Granty pracowników

Słownik polskiej bajki ludowej

Słownik polskiej bajki ludowej – grant nr 1bH15018483 w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (moduł “Tradycja” 1.b)

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2015-2018. Jego kierownikiem oraz uczestnikiem jest dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK z Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedry Kulturoznawstwa UMK. W ramach dotacji MNiSW w wysokości 304 437 zł, którą na ten cel otrzymała, pracownicy i doktoranci Zakładu oraz współpracownicy opracowują hasła dotyczące polskiej bajki ludowej i jej kontekstów kulturowych.