KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
fax: +48 56 611 3507
e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

Granty pracowników

Słownik polskiej bajki ludowej

Słownik polskiej bajki ludowej – grant nr 1bH15018483 w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (moduł “Tradycja” 1.b)

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2015-2018. Jego kierownikiem oraz uczestnikiem jest dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK z Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedry Kulturoznawstwa UMK. W ramach dotacji MNiSW w wysokości 304 437 zł, którą na ten cel otrzymała, pracownicy i doktoranci Zakładu oraz współpracownicy opracowują hasła dotyczące polskiej bajki ludowej i jej kontekstów kulturowych.

Trauma kulturowa I wojny światowej we współczesnej literaturze brytyjskiej, francuskiej i kanadyjskiej

Trauma kulturowa I wojny światowej we współczesnej literaturze brytyjskiej, francuskiej i kanadyjskiej – grant nr UMO-2013/11/B/HS2/02871 Narodowego Centrum Nauki (Opus 6) (36 KB)

Kierownik: dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK

Celem projektu jest zebranie materiałów oraz analiza porównawcza wizji I wojny światowej w literaturze Wielkiej Brytanii, Francji i Kanady ostatnich czterdziestu lat. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia zaobserwować można wielki powrót tematyki Wielkiej Wojny w literaturze pięknej tych krajów.  Nasza hipoteza badawcza opiera się zatem na założeniu, iż Wielka Wojna nadal jest źródłem traumy kulturowej w wyobraźni zbiorowej Brytyjczyków, Francuzów i Kanadyjczyków, a w swych wizjach artystycznych pisarze usiłują znaleźć różnorakie sposoby przepracowania traumy oraz upamiętnienia i odkupienia cierpienia wywołanego przez globalny konflikt lat 1914-1918.