Katedra Kulturoznawstwa

Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT: mgr Justyna Jezierska
tel. / fax (+48) (56) 611 35 35, pokój 213
e-mail: filpol@umk.pl

DZIEKANAT: mgr Agnieszka Czyżewska
tel. (+48) (56) 611 35 16, pokój 114
e-mail: ajka@umk.pl

Wisła_rejsKK [fot. Adrian Mianecki] Collegium_Maius [fot. Adrian Mianecki] obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Specjalizacje – studia II stopnia

W ramach studiów drugiego stopnia oferujemy cztery specjalizacje: animacja kultury, cyberkultura, filmoznawstwo oraz folklorystyka i antropologia kultury. Wybór co najmniej jednej specjalizacji jest obowiązkowy. Plan zajęć układany jest jednak tak, że można studiować równolegle dwie specjalizacje. Zajęcia specjalizacyjne mają w dużym stopniu charakter praktyczny (warsztaty, projekty, praktyki studenckie) i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje, przydatne w pracy zawodowej.

Na każdą ze specjalizacji przyjmowanych jest maksimum 30 osób. Jeżeli liczba zainteresowanych jest większa niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji na studia, a osoby niezakwalifikowane zostają wpisane na wybrane przez siebie specjalizacje „rezerwowe”.

Jeżeli któraś ze specjalizacji nie zostanie uruchomiona z powodu zbyt małej liczby zainteresowanych, wybierające ją osoby zostają wpisane na wskazaną przez siebie specjalizację „rezerwową”.

Zajęcia na każdej ze specjalizacji trwają dwa lata, łącznie liczą 300 godzin (22 punkty ECTS).

Deklaracja wyboru specjalizacji_s2 (28 KB)

Deklaracja wyboru specjalizacji_s2 (504 KB)

Lista specjalizacji