Katedra Kulturoznawstwa

Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT: mgr Justyna Jezierska
tel. / fax (+48) (56) 611 35 35, pokój 213
e-mail: filpol@umk.pl

DZIEKANAT: mgr Agnieszka Czyżewska
tel. (+48) (56) 611 35 16, pokój 114
e-mail: ajka@umk.pl

Wisła_rejsKK [fot. Adrian Mianecki] Collegium_Maius [fot. Adrian Mianecki] obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Plany zajęć

Na studiach pierwszego stopnia proponujemy do wyboru specjalność ogólną oraz specjalność Kultura Dalekiego Wschodu.  Studia w ramach tej drugiej specjalności koncentrują się w znacznej mierze na praktycznej nauce języka chińskiego lub japońskiego (do wyboru), która w ciągu trzech lat obejmuje łącznie aż 720 godzin zajęć.

W ramach studiów drugiego stopnia oferujemy cztery specjalizacje. Wybór co najmniej jednej specjalizacji jest obowiązkowy. Plan zajęć układany jest jednak tak, że można studiować równolegle dwie specjalizacje. Zajęcia specjalizacyjne mają w dużym stopniu charakter praktyczny (warsztaty, projekty, praktyki studenckie) i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje, przydatne w pracy zawodowej.

 

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

 

STUDIA I STOPNIA

Kolorem żółtym oznaczono zajęcia specjalności Kultura Dalekiego Wschodu.

 

STUDIA II STOPNIA

Kolorem żółtym oznaczono zajęcia specjalizacji filmoznawczej, zielonym – folklorystyczno-antropologicznej, czerwonym – cyberkulturowej, niebieskim – animacji kultury.