Katedra Filologii Germańskiej

Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: gertorun@umk.pl,
neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

Zdjecie budynku Collegium Humanisticum 2 [fot. Anna Mikołajewska] Coll. Hum. [fot. G.Kotłowska] obrazek nr 3

Studia II stopnia (magisterskie)

Program studiów obowiązujący I i II rok filologii germańskiej II stopnia – w roku akademickim 2017/2018 (także w 2018/2019)

Program s2

skrócony opis przedmiotów w USOS

Studia II stopnia filologii germańskiej

MAGISTER FILOLOGII GERMAŃSKIEJ specjalność translatoryka

–  bardzo dobra znajomość j. niemieckiego (zajęcia na poziomie odpowiadającym C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
–  przygotowanie do pracy tłumacza dzięki wykwalifikowanej kadrze
–  umiejętność pracy z tekstami różnego typu
–  dobra orientacja w niemieckim obszarze kulturowym
–  możliwe uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich
–  szansa na praktykę zawodową w kraju lub za granicą oraz studia w Niemczech w ramach programu ERASMUS
–  nowatorski program AKADEMIA ZAWODU – prezentacje firm zainteresowanych zatrudnieniem naszych absolwentów, spotkania z przedstawicielami agencji pracy, firm Head-huntingowych, pracownikami działów HR, warsztaty, które pomogą w przejściu ze studiów do życia zawodowego