Pracownicy KFG - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Filologii Germańskiej

Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: gertorun@umk.pl,
neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

Zdjecie budynku Collegium Humanisticum 2 [fot. Anna Mikołajewska] Coll. Hum. [fot. G.Kotłowska] obrazek nr 3

Pracownicy KFG

dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK
profesor nadzwyczajny
Zakład Literatury i Kultury Dawnej, Katedra Filologii Germańskiej

pokój: C 3.12
tel.: +48-56-611-3559
e-mail: zientara@umk.pl
www: http://www.kulturtransfer.umk.pl/index.php/pl/

Zainteresowania:
Badania dotyczą historii literatury i kultury niemieckiej, stosunków polsko-niemieckich, historii regionalnej Prus Królewskich.
Badania interdyscyplinarne, nie ograniczające się do jednej dziedziny, prowadzi badania z dziedziny komunikacji społecznej, historii prasy polskiej i niemieckojęzycznej, historii poczty ale również dotyczącej problematyki kobiet w XVII i XVIII wieku. Temu poświęcona została zarówno rozprawa habilitacyjna jak i publikacje po kolokwium habilitacyjnym.

Terminy konsultacji:
Kolejne konsultacje odbędą się 1. i. 2. lipca oraz 2.września. Proszę o uprzedni kontakt mailowy.

Bibliografia