Pracownicy KFG - Wydział Filologiczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Filologii Germańskiej

Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: gertorun@umk.pl,
neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

Zdjecie budynku Collegium Humanisticum 2 [fot. Anna Mikołajewska] Coll. Hum. [fot. G.Kotłowska] obrazek nr 3

Pracownicy KFG

dr Katarzyna Chlewicka
adiunkt
Zakład Literatury i Kultury Dawnej, Katedra Filologii Germańskiej

pokój: C 3.13
tel.: +48-56-611-3708
e-mail: kch@umk.pl

Zainteresowania:
1. Historia literatury niemieckiej XVIII wieku
2. Kultura i literatura regionu Prus Królewskich
3. Historia prasy

Terminy konsultacji:
18 czerwca 2019 (wtorek) 11.30-13.00 (dodatkowy dyżur dla seminarium licencjackiego)
25 czerwca 2019 (wtorek) 9.00-10.30
2 lipca 2019 (wtorek) 13.00-14.30
4 września 2019 (środa) 13.00-14.30
11 września 2019 (środa) 13.00-14.30


Bibliografia