Katedra Filologii Germańskiej

Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: gertorun@umk.pl,
neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

Zdjecie budynku Collegium Humanisticum 2 [fot. Anna Mikołajewska] Coll. Hum. [fot. G.Kotłowska] obrazek nr 3

dr hab. Małgorzata Klentak-Zabłocka

Adiunkt,

zajmuje się literaturą XIX i XX wieku; publikacje w zakresie literaturoznawstwa porównawczego: niemiecka recepcja dzieła Sørena Kierkegaarda, twórczość Franza Kafki, polska recepcja Heinricha v. Kleista, ponadto: przekłady. Prowadzi zajęcia z historii i teorii literatury, translatoryki i komparatystyki.

Bibliografia

Pracownicy KFG