Katedra Filologii Germańskiej

Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: gertorun@umk.pl,
neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

Zdjecie budynku Collegium Humanisticum 2 [fot. Anna Mikołajewska] Coll. Hum. [fot. G.Kotłowska] obrazek nr 3

dr Anna Mikołajewska

tel. 606 449 529
nanett@umk.pl

Zainteresowania badawcze:
literatura i kultura XVI – XVIII wieku
historia komunikacji społecznej Prus Królewskich i Książęcych
stosunki wyznaniowe w Prusach do roku 1772
historia historiografii, wczesnonowożytna historiografia kościelna, piśmiennictwo polemiczne, druki ulotne, początki prasy na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów
retoryka – analiza argumentacji

Wykształcenie:

2002–2007
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Katedra Filologii Germańskiej Studia magisterskie
Praca magisterska:
Przeszłość obrazem teraźniejszości. „De origine et rebus gestis Polonorum” Marcina Kromera, obroniona z oceną bardzo dobrą

od 10.2007
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Filologiczny
Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa
Rozprawa doktorska: „In seinen Schrancken bleiben“ – Preußen und die Preußen in der „Preussischen Kirchen-Historia“ von Christoph Hartknoch

2008–2010
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pracownia Języka i Kultury Japońskiej
Kurs Języka i Kultury Japońskiej

29.10.2013
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Obrona pracy doktorskiej – „In seinen Schrancken bleiben“ – Preußen und die Preußen in der „Preussischen Kirchen-Historia“ von Christoph Hartknoch.

Stypendia:

1.04.-30.06.2010
stypendium Rolf und Ursula Schneider Stiftung zur Förderung der Geschichtswissenschaften na trzymiesięczny pobyt badawczy w Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

1.10.-31.12.2011
Stypendium Thyssen Stiftung na trzymiesięczny pobyt badawczy w Forschungsbibliothek Gotha

Zadania:

3.02.2012-30.04.2014
sekretarz naukowy w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW moduł 1.2 Rzeczpospolita, Niemcy i Francja w opisach podróży we wczesnych czasach nowożytnych

Bibliografia

Pracownicy KFG