Katedra Filologii Germańskiej

Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: gertorun@umk.pl,
neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

Zdjecie budynku Collegium Humanisticum 2 [fot. Anna Mikołajewska] Coll. Hum. [fot. G.Kotłowska] obrazek nr 3

Struktura KFG

Zakład Germanistyki Interkulturowej

Kierownik Zakładu: dr hab. Maria Gierlak, tel. sł.:  +48-56-611-3561, e-mail: gierlak@umk.pl

dr hab. Małgorzata Klentak-Zabłocka,  tel. sł.: +48-56-611-3560, e-mail: klentak@umk.pl
mgr Natalie Kosch, tel. sł.: +48-56-611-3563, e-mail:  nataliekosch@umk.pl,
dr Iwona Kotelnicka-Grzybowska, tel. sł.: +48-56-611-3706, e-mail:  kotelnic@umk.pl
dr hab. Monika Tokarzewska,  tel. sł.: +48-56-611-3706, e-mail: monikat@umk.pl

Zakład Literatury i Kultury Dawnej

Kierownik Zakładu: dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK, tel. sł.:+48-56-611-3559, e-mail: zientara@umk.pl

dr Katarzyna Chlewicka, tel. sł.: +48-56-611-3708, e-mail:  kch@umk.pl
dr Anna Mikołajewska, tel. sł.:+48-56-611-3563, e-mail:  nanett@umk.pl
dr hab. Marek Podlasiak, tel. sł.:+48-56-611-3707, e-mail: podlas@umk.pl
dr Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, tel. sł.: +48-56-611-3708, e-mail:   kazan@umk.pl
mgr Karolina Jabłońska (doktorantka), tel. sł.:+48-56-611-3707, e-mail: karokolo@doktorant.umk.pl
mgr Ewelina Trojanowska (doktorantka), tel. sł.:+48-56-611-3707, e-mail:  ewelinat@doktorant.umk.pl

Zakład Literatury i Kultury XIX i XX wieku

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Leszek Żyliński, tel. sł.:+48-56-611-3704, e-mail:  zylinski@umk.pl

dr Aleksandra Burdziej, tel. sł.:+48-56-611-3562, e-mail: aburdziej@umk.pl
dr Aleksander Jakovljević, Lektor DAAD, tel. sł.: +48-56-611-3559, e-mail: jakovljevica@umk.pl
dr Katarzyna Norkowska, tel. sł.:+48-56-611-3562, e-mail: norka@umk.pl
dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK, tel. sł.:+48-56-611-3704, e-mail: towasz@umk.pl
mgr Natalia Chodorowska (doktorantka), tel. sł.:+48-56-611-3704, e-mail: n.chod@doktorant.umk.pl

Zakład Językoznawstwa

Kierownik Zakładu: dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK, tel. sł.:+48-56-611-3705, e-mail:  lechziel@umk.pl

dr Edyta Grotek, tel. sł.:+48-56-611-3562, e-mail:  edyta.grotek@umk.pl
dr Waldemar Grzybowski, tel. sł.:+48-56-611-3563, e-mail:  wgrzyb@umk.pl

DYŻURY PRACOWNIKÓW I  DOKTORANTÓW KFG

Pracownicy KFG  – lista alfabetyczna zawiera dane z bazy EXPERTUS (publikacje pracowników) oraz systemu USOS