Katedra Filologii Germańskiej

Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: gertorun@umk.pl,
neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

Zdjecie budynku Collegium Humanisticum 2 [fot. Anna Mikołajewska] Coll. Hum. [fot. G.Kotłowska] obrazek nr 3

Aktualności – KFG

Wystawa
“Cicha noc“ – kolęda i jej przesłanie pokoju w 200 rocznicę powstania
W wieczór wigilijny 1818 roku można było po raz pierwszy usłyszeć pieśń “Cicha noc, święta noc”. Autor słów Joseph Mohr i kompozytor Franz Xaver Gruber wykonali ją w kościele św. Mikołaja w Oberndorf pod Salzburgiem. Już na przełomie wieków kolęda była znana na całym świecie. Została przetłumaczona na ponad 300 języków. Dziś jest przede wszystkim pieśnią, która łączy wszystkie narody uniwersalnym przesłaniem pokoju.
21.11.2018
Parter Collegium Humanisticum
ul. Władysława Bojarskiego 1, Toruń
Wystawa czynna do: 04.12.2018
http://austria.org.pl/wydarzenia/cicha-noc

 

Polsko-niemieckie seminarium o przekładzie literackim

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 Katedra Filologii Germańskiej UMK uczestniczy w II edycji polsko-niemieckiego projektu pod tytułem „Literarische Übersetzung im deutsch-polnischen Kulturdialog – Tadeusz Różewicz in deutscher Übersetzung / Przekład literacki w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – Tadeusz Różewicz w przekładzie na język niemiecki”. Projekt jest kontynuacją nawiązanej przed dwoma laty przez KFG UMK współpracy z Collegium Polonicum w Słubicach, Archiwum Karla Dedeciusa i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie n. Odrą oraz Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie – w ramach zajęć „Translatoryka II. Teksty literackie”, które na studiach II stopnia filologii germańskiej prowadzi dr hab. Małgorzata Klentak-Zabłocka.
Poza wymienionymi, w projekcie uczestniczą także inne polskie i niemieckie uczelnie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Poczdamski, Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Wrocławski
W trakcie semestru studenci wszystkich wymienionych ośrodków zajmowali się w ramach zajęć różnego typu przekładem literackim w dialogu polsko-niemieckim, a w szczególności życiem i twórczością Tadeusza Różewicza i niemieckimi przekładami jego utworów oraz specyfiką pracy tłumacza literatury.
Bieżącą edycję projektu zakończą – tak jak i w poprzednim wydaniu – warsztaty we Frankfurcie n. Odrą / Słubicach. Odbędą się one tym razem w dniach 6 – 9 czerwca br. z udziałem kilkuosobowych zespołów reprezentujących wszystkie uczelnie partnerskie. Program przewiduje spotkania z tłumaczami, dyskusje panelowe połączone z prezentacjami przygotowanymi przez poszczególne międzynarodowe zespoły – będzie to m. in. wystawa poświęcona różnym aspektom twórczości Różewicza w kontekście polsko-niemieckim. Zespół toruńskich germanistów opracowywał na tę wystawę moduł poświęcony problematyce wojennej w prozie Różewicza. Ponadto wspólnie z partnerami z Berlina studenci z Torunia, przygotowali przekład wybranego fragmentu korespondencji Tadeusza Różewicza z Karlem Dedeciusem na język niemiecki.

************************************************************************************************************************************

  14 marca 2018 r. gościli w Katedrze Filologii Germańskiej UMK uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Była to kolejna wizyta z cyklu spotkań. Nauczycielami i opiekunami licealistów są Izolda i Cyprian Zalescy – absolwenci toruńskiej filologii germańskiej. Oboje, pracując w liceum, doktoryzowali się w naszej uczelni (są pedagogami pasjonatami i tłumaczami przysięgłymi). Licealiści uczestniczyli w typowych zajęciach dydaktycznych z przedmiotu Historia Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, które przeprowadził prof. UMK Włodzimierz Zientara. Uczniowie dowiedzieli się także o specyfice uniwersytetu, studiów germanistycznych oraz o mieście przyjaznym studentom. Do studiowania w Toruniu zachęcali też nasi studenci I roku filologii germańskiej.