Katedra Filologii Germańskiej

Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: gertorun@umk.pl,
neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

Zdjecie budynku Collegium Humanisticum 2 [fot. Anna Mikołajewska] Coll. Hum. [fot. G.Kotłowska] obrazek nr 3

Aktualności – KFG

 

Polsko-niemieckie seminarium o przekładzie literackim

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 Katedra Filologii Germańskiej UMK uczestniczy w II edycji polsko-niemieckiego projektu pod tytułem „Literarische Übersetzung im deutsch-polnischen Kulturdialog – Tadeusz Różewicz in deutscher Übersetzung / Przekład literacki w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – Tadeusz Różewicz w przekładzie na język niemiecki”. Projekt jest kontynuacją nawiązanej przed dwoma laty przez KFG UMK współpracy z Collegium Polonicum w Słubicach, Archiwum Karla Dedeciusa i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie n. Odrą oraz Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie – w ramach zajęć „Translatoryka II. Teksty literackie”, które na studiach II stopnia filologii germańskiej prowadzi dr hab. Małgorzata Klentak-Zabłocka.
Poza wymienionymi, w projekcie uczestniczą także inne polskie i niemieckie uczelnie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Poczdamski, Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Wrocławski
W trakcie semestru studenci wszystkich wymienionych ośrodków zajmowali się w ramach zajęć różnego typu przekładem literackim w dialogu polsko-niemieckim, a w szczególności życiem i twórczością Tadeusza Różewicza i niemieckimi przekładami jego utworów oraz specyfiką pracy tłumacza literatury.
Bieżącą edycję projektu zakończą – tak jak i w poprzednim wydaniu – warsztaty we Frankfurcie n. Odrą / Słubicach. Odbędą się one tym razem w dniach 6 – 9 czerwca br. z udziałem kilkuosobowych zespołów reprezentujących wszystkie uczelnie partnerskie. Program przewiduje spotkania z tłumaczami, dyskusje panelowe połączone z prezentacjami przygotowanymi przez poszczególne międzynarodowe zespoły – będzie to m. in. wystawa poświęcona różnym aspektom twórczości Różewicza w kontekście polsko-niemieckim. Zespół toruńskich germanistów opracowywał na tę wystawę moduł poświęcony problematyce wojennej w prozie Różewicza. Ponadto wspólnie z partnerami z Berlina studenci z Torunia, przygotowali przekład wybranego fragmentu korespondencji Tadeusza Różewicza z Karlem Dedeciusem na język niemiecki.

************************************************************************************************************************************

  14 marca 2018 r. gościli w Katedrze Filologii Germańskiej UMK uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Była to kolejna wizyta z cyklu spotkań. Nauczycielami i opiekunami licealistów są Izolda i Cyprian Zalescy – absolwenci toruńskiej filologii germańskiej. Oboje, pracując w liceum, doktoryzowali się naszej uczelni (są pedagogami pasjonatami i tłumaczami przysięgłymi). Licealiści uczestniczyli w typowych zajęciach dydaktycznych z przedmiotu Historia Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, które przeprowadził prof. UMK Włodzimierz Zientara. Uczniowie dowiedzieli się także o specyfice uniwersytetu, studiów germanistycznych oraz o mieście przyjaznym studentom. Do studiowania w Toruniu zachęcali też nasi studenci I roku filologii germańskiej.