Katedra Filologii Germańskiej

Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: gertorun@umk.pl,
neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

Zdjecie budynku Collegium Humanisticum 2 [fot. Anna Mikołajewska] Coll. Hum. [fot. G.Kotłowska] obrazek nr 3

Aktualności – KFG

Szanowni Państwo,
w imieniu Ambasady Niemiec zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie studentom informacji o zbliżającym się naborze na Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne (IPS) 2020. Stypendium to ogromna szansa dla młodych ludzi na poszerzenie swoich horyzontów i nawiązanie kontaktów przydatnych w życiu zawodowym.
Tu link do strony Ambasady Niemiec: https://polen.diplo.de/pl-pl/04-news/-/2218690
Tu link do strony Bundestagu: https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/polen-245046
Wersja polska:
Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne 2020
Czy chcą Państwo pracować w niemieckim parlamencie? Niemiecki Bundestag wraz z berlińskim Wolnym Uniwersytetem, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie oraz Politechniką Berlińską zaprasza do skorzystania z trwającego pięć miesięcy Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego (Internationales Parlaments-Stipendium IPS) w Berlinie.
Zgłoszenia do 31 lipca.
https://polen.diplo.de/pl-pl/04-news/-/2218690
Załączam również ulotkę informacyjną.
Będę wdzięczna za rozpowszechnienie tej informacji. W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Z wyrazami szacunku,
Anna Bachmann

Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Wydział Prasowy i PR
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland / Ambasada Republiki Federalnej Niemie
ul. Jazdów 12

00-467 Warszawa
Tel. +48 22 5841 731
Mobile: +48 662 006 665
www.polen.diplo.de

https://www.fil.umk.pl/panel/wp-content/uploads/polen-data2.pdf

*******************************************

Zakład Germanistyki Interkulturowej zaprasza a na wykłady Prof. Johanna Kreuzera z Uniwersytetu w Oldenburgu.

22 maja 2019 r., godz. 15.00

„Hoelderlin und Kant”

(Instytut Filozofii UMK – budynek Collegium Minus tzw. ‘Harmonijka’, sala 111).

23 maja2019 r., godz. 11.30

„„Ich (…) bin indeß in Frankreich gewesen“: Überlegungen zu Hölderlins Briefen an C.U. Böhlendorff”.

(Collegium Humanisticum, sala AB 315)

Oba wykłady będą w języku niemieckim.

Profesor Kreuzer studiował filozofię, germanistykę oraz teologię porównawczą na Uniwersytetach w Tybindze i Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od roku 2014 pełni funkcję dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Oldenburgu. Do jego szerokich zainteresowań należą miedzy innymi filozofia średniowieczna (św. Augustyn), a także estetyka i związki miedzy literaturą i filozofią (Hoelderlin, Jean Paul, Walter Benjamin). Od roku 2018 jest przewodniczącym Hoelderlin-Gesellschaft.

O bogatym dorobku Gościa można zasięgnąć informacji na stronie Uniwersytetu w Oldenburgu:
https://uol.de/philosophie/prof-dr-johann-kreuzer/publikationen/

……………………….

Katedra Filologii Germańskiej

Zakład Germanistyki Interkulturowej

zaprasza na wykład

Profesora Wolfganga S. Kissela z Uniwersytetu w Bremie

“Dostojevskij und das deutsche Theater der Gegenwart”

17. maja 2019 r. o godz. 15.00
w sali C 3.54 , Collegium Humanisticum

……………………….

Katedra Filologii Germańskiej

Zakład Germanistyki Interkulturowej

zaprasza na wykład

ks. dr. Stanisława  Adamiaka

z Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego

„Cudzoziemcy w Starym Testamencie”

Wykład odbędzie się 22.03.2019 (piątek) o godz. 15.00

w sali AB. 3.11 Collegium Humanisticum

Wykład ks. Stanisława Adamiaka

————————————————
Zakład Literatury i Kultury XIX i XX wieku Katedry Filologii Germańskiej zaprasza  na wykład gościnny w dniu 10.01.2019 (godz. 16.45, sala AB 3.16). Naszym gościem będzie prof. Oliver Ruf, który wygłosi wykład pod tytułem: “Buchästhetik. Für eine Archäologie der Literaturgestaltung”. Zainteresowanym sylwetką gościa polecamy stronę: http://www.designaesthetik.de/lehrender/
Zakład Literatury i Kultury Dawnej Katedry Filologii Germańskiej zaprasza na kolejny wykład gościnny. Tym razem będzie to germanista, literaturoznawca i muzykolog z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Piotr Kociumbas, który wygłosi w sali AB 208, w poniedziałek 7.01.2019, godzina 13.15, wykład „Preußisch evangelischer Lieder=Schatz”. Gesangbücher und Liedersammlungen als Medien zur Unterstützung des lokalen Identitätsbewusstseins in Preußen königlich-polnischen Anteils.
Wystawa
“Cicha noc“ – kolęda i jej przesłanie pokoju w 200 rocznicę powstania
W wieczór wigilijny 1818 roku można było po raz pierwszy usłyszeć pieśń “Cicha noc, święta noc”. Autor słów Joseph Mohr i kompozytor Franz Xaver Gruber wykonali ją w kościele św. Mikołaja w Oberndorf pod Salzburgiem. Już na przełomie wieków kolęda była znana na całym świecie. Została przetłumaczona na ponad 300 języków. Dziś jest przede wszystkim pieśnią, która łączy wszystkie narody uniwersalnym przesłaniem pokoju.
21.11.2018
Parter Collegium Humanisticum
ul. Władysława Bojarskiego 1, Toruń
Wystawa czynna do: 04.12.2018
http://austria.org.pl/wydarzenia/cicha-noc

 

Polsko-niemieckie seminarium o przekładzie literackim

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 Katedra Filologii Germańskiej UMK uczestniczy w II edycji polsko-niemieckiego projektu pod tytułem „Literarische Übersetzung im deutsch-polnischen Kulturdialog – Tadeusz Różewicz in deutscher Übersetzung / Przekład literacki w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – Tadeusz Różewicz w przekładzie na język niemiecki”. Projekt jest kontynuacją nawiązanej przed dwoma laty przez KFG UMK współpracy z Collegium Polonicum w Słubicach, Archiwum Karla Dedeciusa i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie n. Odrą oraz Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie – w ramach zajęć „Translatoryka II. Teksty literackie”, które na studiach II stopnia filologii germańskiej prowadzi dr hab. Małgorzata Klentak-Zabłocka.
Poza wymienionymi, w projekcie uczestniczą także inne polskie i niemieckie uczelnie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Poczdamski, Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Wrocławski
W trakcie semestru studenci wszystkich wymienionych ośrodków zajmowali się w ramach zajęć różnego typu przekładem literackim w dialogu polsko-niemieckim, a w szczególności życiem i twórczością Tadeusza Różewicza i niemieckimi przekładami jego utworów oraz specyfiką pracy tłumacza literatury.
Bieżącą edycję projektu zakończą – tak jak i w poprzednim wydaniu – warsztaty we Frankfurcie n. Odrą / Słubicach. Odbędą się one tym razem w dniach 6 – 9 czerwca br. z udziałem kilkuosobowych zespołów reprezentujących wszystkie uczelnie partnerskie. Program przewiduje spotkania z tłumaczami, dyskusje panelowe połączone z prezentacjami przygotowanymi przez poszczególne międzynarodowe zespoły – będzie to m. in. wystawa poświęcona różnym aspektom twórczości Różewicza w kontekście polsko-niemieckim. Zespół toruńskich germanistów opracowywał na tę wystawę moduł poświęcony problematyce wojennej w prozie Różewicza. Ponadto wspólnie z partnerami z Berlina studenci z Torunia, przygotowali przekład wybranego fragmentu korespondencji Tadeusza Różewicza z Karlem Dedeciusem na język niemiecki.

************************************************************************************************************************************

  14 marca 2018 r. gościli w Katedrze Filologii Germańskiej UMK uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Była to kolejna wizyta z cyklu spotkań. Nauczycielami i opiekunami licealistów są Izolda i Cyprian Zalescy – absolwenci toruńskiej filologii germańskiej. Oboje, pracując w liceum, doktoryzowali się w naszej uczelni (są pedagogami pasjonatami i tłumaczami przysięgłymi). Licealiści uczestniczyli w typowych zajęciach dydaktycznych z przedmiotu Historia Niemiec i stosunków polsko-niemieckich, które przeprowadził prof. UMK Włodzimierz Zientara. Uczniowie dowiedzieli się także o specyfice uniwersytetu, studiów germanistycznych oraz o mieście przyjaznym studentom. Do studiowania w Toruniu zachęcali też nasi studenci I roku filologii germańskiej.