Katedra Filologii Germańskiej

Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: gertorun@umk.pl,
neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

Zdjecie budynku Collegium Humanisticum 2 [fot. Anna Mikołajewska] Coll. Hum. [fot. G.Kotłowska] obrazek nr 3

Katedra Filologii Germańskiej

KATEDRA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ
 
Collegium Humanisticum
W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
Sekretariat jednostek neofilologii:
neofilologia@umk.pl,  tel.: +48 56 611 3565 ,  +48 56 611 3555 , tel./fax +48 56 611 3709, pok. C 3.04, C 3.05

 ************************************************
Dziekanat
Collegium Maius
Fosa Staromiejska 3 87-100 Toruń,
tel. +48 56 611 3515,
 *************************************************
Kierownik Katedry:
dr hab. Małgorzata Klentak-Zabłocka
mail: klentak@umk.pl , tel. +48 56 611 3560

Collegium Humanisticum
W. Bojarskiego 1 87-100 Toruń, pok. C 3.14
**************************************************
Zastępca Kierownika Katedry ds. dydaktycznych:
dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
mail: towasz@umk.pl , tel. +48 56 611 3704

Collegium Humanisticum
W. Bojarskiego 1 87-100 Toruń, pok. C 3.10
**************************************************