Katedra Filologii Angielskiej

Sekretariat: pokój C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.fil.umk.pl/kfa/
strona promocyjna: http://www.tour.kfa.umk.pl/
e-mail: katedraa@maius.uni.torun.pl

zdjęcie nagłówkowe

Dzienne studia magisterskie (s2)

Na studiach s2 KFA prowadzi trzy specjalizacje: język – kultura – literatura, filologia angielska – translatoryka, filologia angielska – edytorstwo tekstów anglojęzycznych. Niezależnie od wybranej specjalności, po przyjęciu na studia można również zarejestrować się na przedmioty wchodzące w skład specjalności nauczycielskiej, która daje uprawnienia do nauczania angielskiego.

Opisy przedmiotów w systemie USOS:


Opiekunowie poszczególnych lat:

  • 1 rok S2: mgr Magdalena Kopczyńska
  • 2 rok S2: dr Grzegorz Koneczniak

Programy studiów s2

Efekty kierunkowe dla studiów s2: efekty kształcenia

Zajęcia ogólnouniwersyteckie