Katedra Filologii Angielskiej

Sekretariat: pokój C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.fil.umk.pl/kfa/
strona promocyjna: http://www.tour.kfa.umk.pl/
e-mail: katedraa@maius.uni.torun.pl

zdjęcie nagłówkowe

Niestacjonarne studia magisterskie (n2)

Plan zjazdów N2 (2017/2018)

Ogłoszenia administracyjne dla studentów I roku (z 5.10.2017)
Ogłoszenie o płatnościach (2017/18)
Obrony: zalecenia dziekanatu
Karta obiegowa dla studentów z IOS
Karta obiegowa dla studentów powtarzających PNJA
Godziny konsultacji w tygodniu (Prosimy o sprawdzanie na bieżąco)

Koordynator PNJA na 1 roku n2: dr Tomasz Fojt
Koordynator PNJA na 2 roku n2: dr Katarzyna Piątkowska


Program studiów N2
O studiach N2 dla kandydatów


Opisy zajęć w systemie USOS)

1 rok (oba semestry)
2 rok (oba semestry)


Dyżury dla studentów niestacjonarnych

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia (pokój C 3.07)

  • 26 maja 2018 – godz. 9.30-11.00

Dyżury w dni powszednie

Dziekanat (pokój C 3.05)

  • 24.03.2018 – godz. 9.00-13.30
  • 07.04.2018 – godz. 9.00-13.30
  • 12.05.2018 – godz. 9.00-13.30
  • 26.05.2018 – godz. 9.00-13.30

ewelina.tusz@umk.pl

Dyżury w dni powszednie