Katedra Filologii Angielskiej

Sekretariat: pokój C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.fil.umk.pl/kfa/
strona promocyjna: http://www.tour.kfa.umk.pl/
e-mail: katedraa@maius.uni.torun.pl

zdjęcie nagłówkowe

Niestacjonarne studia magisterskie (n2) / Part-time MA studies (n2)

Plan zjazdów 2018/2019 / Class timetable 2018/2019

Szczegółowy plan zjazdów (powyżej) prosimy sprawdzać przed każdym zjazdem. W pierwszej zakładce znajdują się daty zjazdów, w kolejnych plan zajęć w konkretne soboty. 20 października zaczynają państwo zjazd wspólnym spotkaniem (8:00) i wykładem (8:45) w sali AB 3.17 (trzecie piętro), potem niektóre zajęcia będą odbywały się w grupach seminaryjnych (metodyka lub literaturoznawsto/kulturoznawstwo). Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku na Bojarskiego 1. W trakcie pierwszego zjazdu sprawy formalne (ślubowanie, legitymacja itd.) będą państwo mogli załatwić  w pokoju C 3.05, gdzie w godzinach 11:30-15:30 będzie dyżurować pracownik dziekanatu. Poza wyznaczonymi godzinami dyżurów dziekanat przyjmuje na Fosie Staromiejskiej 3.


Please check the timetable above for any chenges before each meeting. The first tab contains class dates, further tabs show the deatils of each Saturday. Our first Saturday, October 20, will start with a kick-off meeting at 8:00 a.m. in room AB 3.17 (third floor). The clasees will last until 6.15 p.m. Between 11.30 a.m. and 3.30 p.m. on that day, you should all see Ms Tuszyńska, a representative of the dean’s office, in room C 3.05 to get your student IDs, individual tuition fee bank account numbers, etc. The dean’s office is located in a different building, at Fosa Staromiejska 3, but she’ll be here at the beginning and at the end of each semester to save you the trip, as all our classes will be held in the Collegium Humanisticum building (1 Bojarskiego Street).


Koordynator PNJA: dr Katarzyna Piątkowska / Practical English coordinator: dr Katarzyna Piątkowska


Program studiów N2 / Part-time MA studies programme
O studiach N2 dla kandydatów / Considering part-time studies?


Opisy zajęć w systemie USOS / USOS course descriptions) / 

1 rok (oba semestry) / 1st-year courses
2 rok (oba semestry) / 2nd-year courses


Dyżury dla studentów niestacjonarnych / Office hours

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia (pokój C 3.07) / Deputy Dean for Student Affairs (room C3.07)

  • 26 maja 2018 – godz. 9.30-11.00

Dyżury w dni powszednie / Weekday office hours

Dziekanat (pokój C 3.05) / Dean’s office (room C 3.05)

  • 20.10.2018 – 11.30-15.30
  • 27.10.2018 – 9.30-13.30

ewelina.tusz@umk.pl

Dyżury w dni powszednie /Weekday office hours