Katedra Filologii Angielskiej

Sekretariat: pokój C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.fil.umk.pl/kfa/
strona promocyjna: http://www.tour.kfa.umk.pl/
e-mail: katedraa@maius.uni.torun.pl

zdjęcie nagłówkowe

Lista pracowników KFA

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (mirabuch@umk.pl).

Sprawami dotyczącymi dydaktyki kieruje dr Grzegorz Koneczniak (gregorex@umk.pl).

Niestacjonarnym Studium Filologii Angielskiej kierują mgr Krzysztof Strzemeski (studia n1) i dr Dorota Guttfeld (studia n2).


Wygeneruj alfabetyczną listę pracowników

Lista alfabetyczna zawiera dane z bazy EXPERTUS (publikacje pracowników) oraz systemu USOS (telefony, godziny dyżurów). Dane o osobach współpracujących z Katedrą ale niepojawiających się na tej liście (doktoranci, pracownicy niezatrudnieni na stałe), a także więcej informacji o strukturze Katedry, innych osiągnięciach i zainteresowaniach badawczych pracowników, można znaleźć poniżej i na podstronach poświęconych poszczególnym zakładom.


Poniżej podajemy pełen skład osobowy Katedry; kierownicy poszczególnych jednostek wymienieni są na pierwszym miejscu. Więcej o poszczególnych pracownikach można się dowiedzieć na podstronach zakładów i pracowni.

Zakład Języka Angielskiego (English Language Section)

Pracownia Przekładoznawstwa (Translation Studies Unit)

Doktoranci (Doctoral students)


Zakład Literatury Anglojęzycznej (Anglophone Literature Section)

Doktoranci (Doctoral students)


Zakład Kultury Anglojęzycznej (Anglophone Culture Section)

Doktoranci (Doctoral students)


Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego (English Language Acquisition and Teaching Section)

Doktoranci (Doctoral students)


Z KFA współpracują także (Cooperating teachers)


Sekretariat (Director’s Office, C 3.05)