Katedra Filologii Angielskiej

Sekretariat: pokój C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.fil.umk.pl/kfa/
strona promocyjna: http://www.tour.kfa.umk.pl/
e-mail: katedraa@maius.uni.torun.pl

zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla kandydatów na studia

Katedra Filologii Angielskiej nie zajmuje się bezpośrednio rekrutacją. Kandydaci na studia sami rejestrują się elektronicznie w internetowym systemie rekrutacyjnym. Tam również można poznać zasady i szczegóły procesu rekrutacji. Zapraszamy również na stronę promocyjną Katedry.

Zasady kwalifikacji

Oferowane typy studiów

Możliwe jest składanie dokumentów na więcej niż jedną specjalność studiów s2. Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu pisemnego. Dodatkowo student ma możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej i zdobycia uprawnień pedagogicznych.

Wydział Filologiczny prowadzi też studia doktoranckie w dziedzinie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Wszystkie studia prowadzone są zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Anglistyka – losy absolwentów

Zimą 2012 zamieściliśmy na stronach Katedry krótką ankietę dla naszych absolwentów. Wynika z niej, że dzięki pełnemu filologicznemu wykształceniu, które oprócz czysto praktycznej biegłości językowej daje świadomość językową w wymiarze opisowym i kulturowym, nasi respondenci dobrze radzą sobie na rynku pracy. W większości mają stałe zatrudnienie i są w pełni (20%) lub względnie (53%) zadowoleni ze swoich dochodów. Żaden z respondentów nie wskazał siebie jako bezrobotnego. Niemal 90% pracuje w zawodzie, mieszka w dużych miastach (kilka osób za granicą: Stany Zjednoczone, Chiny, Austalia). Zajmują się głównie uczeniem języka, tłumaczeniami oraz kontaktami międzynarodowymi. Biorąc pod uwagę, że dla wielu respondentów są to pierwsze kroki na rynku pracy, jest to zachęcający wynik.