Katedra Filologii Angielskiej

Sekretariat: pokój C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.fil.umk.pl/kfa/
strona promocyjna: http://www.tour.kfa.umk.pl/
e-mail: katedraa@maius.uni.torun.pl

zdjęcie nagłówkowe

Centra i podjednostki w ramach KFA

Katedra Filologii Angielskiej, której Kierownikiem jest prof. dr hab. Mirosława Buchholtz, obejmuje następujące podjednostki:

Zakład Literatury Anglojęzycznej (Anglophone Literature Section)

Zakład Kultury Anglojęzycznej (Anglophone Culture Section)

Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego (English Language Acquisition and Teaching Section)

Zakład Języka Angielskiego (English Language Section)


W ramach Katedry działają również:

Centrum Badań Kanadyjskich

Tel. 56 611 35 55, fax 56 611 35 56

Centrum.Badan.Kanadyjskich@maius.uni.torun.pl

Pokój C 3.30

Centrum Badań Kanadyjskich przy Wydziale Filologicznym powstało w 1999 roku jako wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Ambasady Kanady, dzięki pomocy Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Kanadyjskich w Ottawie. Centrum prowadzi działalność dydaktyczną, badawczą i propagatorską: organizuje wykłady gościnne i pokazy filmów dokumentalnych o Kanadzie dla pracowników i studentów Filologii Angielskiej i Romańskiej oraz dla całej społeczności Torunia i regionu. Dzięki grantom UMK, Ambasady Kanady oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Kanadyjskich, Centrum prowadzi projekty badawcze, organizuje wystawy książek kanadyjskich oraz coroczne Dni Frankofonii. Zbiory biblioteczne Centrum, liczące blisko 3500 książek, dostępne są w bibliotece Collegium Humanisticum. Katalog biblioteczny jest dostępny przez Internet.

Kierownik: dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK

Współpraca: Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz, dr Renata Jarzębowska-Sadkowska, dr hab. Piotr Sadkowski


Centrum Badań Australijskich

Zasoby Centrum zawierają publikacje z zakresu historii naturalnej Australii, historii, społeczeństwa, polityki, sztuk wizualnych, literatury australijskiej i językoznawstwa, oraz nagrania filmów fabularnych i dokumentalnych na płytach DVD i taśmach video, a także materiały na płytach CD-ROM. Centrum powstało w styczniu 2005 roku w wyniku wspólnych wysiłków Ambasady Australii i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dar w postaci książek i nagrań, oraz sprzętu do odtwarzania, który przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Australii stanowi podstawę zasobów Centrum.

Główne zadania Centrum Badań Australijskich koncentrują się na studiach nad środowiskiem społeczno-kulturowym Australii, ze szczególnym uwzględnieniem językowych wytworów kultury, czyli tekstów literackich, historycznych, publicystycznych oraz innych – mieszczących się w obszarze szeroko rozumianego dyskursu politycznego i społecznego. Formy działalności obejmują: wprowadzanie treści australijskich do programów nauczania w Katedrze Filologii Angielskiej, wspieranie wymiany naukowej i zapraszanie wykładowców, organizowanie konferencji oraz publikowanie materiałów o charakterze dydaktycznym i badawczym.

Godziny otwarcia (pokój C 3.31): czwartek 12:00-13:00, pokój C 3.31. Dostęp do zbiorów

Kierownik: dr hab. Waldemar Skrzypczak


Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES)

Centrum Badań nad Ewolucją Języka, Center for Language Evolution Studies, CLES, kontynuuje i rozwija działania naukowe i organizacyjne już wcześniej prowadzone w tej tematyce przez Katedrę Filologii Angielskiej UMK – współpracę zagraniczną, organizację cyklu międzynarodowych konferencji Protolang, wykłady, seminaria i publikacje, a także autorskie badania. Obecne zainteresowania badawcze członków CLES skupiają się wokół pytań dotyczących m.in. definicji i natury języka oraz protojęzyka, ewolucyjnej stabilności systemów komunikacyjnych wobec presji selekcyjnych w stronę oszustwa, ewolucyjnego podłoża zjawisk uprzejmościowych w języku.

Zakres działalności CLES to:

  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad ewolucją języka
  • upowszechnianie wiedzy na temat ewolucji języka i wykorzystywanie jej w procesie dydaktycznym
  • współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą
  • gromadzenie księgozbioru i materiałów naukowo-dydaktycznych

Godziny otwarcia: w godzinach dyżurów dr. hab. Przemysława Żywiczyńskiego i dr. Sławomira Wacewicza (sprawdź)

Kierownik: dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK

Zastępca KierownikaSławomir Wacewicz


Teatr Studencki The Spinning Globe

The Spinning Globe to nie tylko będący dumą KFA teatr studencki, ale przede wszystkim grupa entuzjastów, którzy przygotowują coroczne adaptacje klasycznych sztuk Williama Shakespeare’a, a także najbardziej wybitnych współczesnych utworów dramatycznych. The Spinning Globe jako jeden z niewielu teatrów w Polsce przygotowuje swoje przedstawienia w języku oryginału. Nie ma lepszej drogi do namacalnego wręcz poznania literatury i kultury krajów anglojęzycznych, niż stać się częścią powstającej produkcji teatralnej.